Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Herstel basismetaalprijzen met zoetzure bijsmaak

Herstel basismetaalprijzen met zoetzure bijsmaak

  Met het abrupt wegvallen van de vraag als gevolg van de Covid-19-pandemie, verdwenen de aanbod problemen in de koper-, nikkel- en zinkmarkt als sneeuw voor de zon. Ineens waren overproductie en hogere voorraden het gesprek van de dag. Overschot is voorlopig het nieuwe normaal. De vooruitzichten voor de mondiale vraag naar basismetalen zijn nog somber. De aantrekkende economie in China en de steun van centrale banken voeden het positieve sentiment in de markt en bij beleggers. Dit zorgt voor het herstel in basismetaalprijzen en is nu de dobber waar basismetaalmarkten op drijven.

  • Steun centrale banken brengt herstel in basismetaalprijzen
  • Voorzichtig positief economische trends in China geven investeerders moed
  • Meer optimisme bij inkopers van koper in China
  • Abrupte vraaguitval en weinig productiebeperkingen geeft hogere voorraden
  • Premies voor directe levering uit opslaghuizen stijgen voor koper en nikkel

  Steun centrale banken brengt herstel in basismetaalprijzen

  De forse steun eind maart van de Fed, ECB en PBoC heeft geholpen om het negatieve sentiment onder investeerders te kantelen. Voor basismetaalprijzen bleek dit een goede basis. Het zorgde er in ieder geval voor dat de koper-, nikkel- en zinkprijs herstelden. Hoewel de onzekerheid groter is dan normaal, lijkt het erop dat de Chinese economie in stabieler vaarwater zit. Dit is met name voor basismetaalmarkten belangrijk, gezien het grote belang van China in deze markten. Nieuwe dieptepunten in de prijzen lijken daarmee verder weg. Ook de herstart van veel andere economieën is positief. Maar misschien is het allemaal te vroeg gejuicht. De Covid-19 pandemie heeft voor overschotten en hogere voorraden gezorgd. Bovendien komen er nog veel onruststokende cijfers naar buiten de komende tijd en kunnen de hernieuwde spanningen tussen de VS en China voor flinke deuken in het optimisme zorgen.

  Positief economische trends in China geven investeerders moed

  China heeft een aandeel van zo’n 50% heeft in de mondiale vraag naar basismetalen. Dit maakt dat de relatie tussen de gemiddelde basismetaalprijs (ofwel de LME-index) en de trend in de Chinese economie erg sterk is. Zo heeft het rendement van 10-jaars Chinese staatsobligaties een sterke relatie met de trend in basismetaalprijzen. Want bij een hogere mate van onzekerheid over de economie van China nemen investeerders eerder genoegen met minder rendement op deze staatsobligaties om hun geld veilig te houden. Hogere economische onzekerheid betekent ook lagere basismetaalprijzen en omgekeerd een herstel in basismetaalprijzen. Het recente prijsherstel en het hogere rendement op staatsobligaties is mede ingegeven door het spoedige herstel van de Chinese industrie. Het zijn eerste groene scheuten en het geeft veel investeerders wat meer moed.

  Meer optimisme bij inkopers van koper in China

  De Chinese dienstensector blijft nog achter en de consument is nog behoudend in zijn bestedingen. Daarmee zijn de binnenlandse bestedingen nog niet genormaliseerd. Dit herstel zal een geleidelijk proces worden. De consument is namelijk nog steeds voorzichtig ondanks de versoepelingen van de beperkingen. Het sentiment bij de grotere metaalverwerkers is echter veel sneller hersteld. Na een diepe dip in maart, neemt het vertrouwen onder inkopers van bijvoorbeeld koper in april weer scherp toe. Alle grote sectoren zien hun inkoopactiviteit weer oplopen en daarmee stijgen de orders bij metaalproducenten. Het vlotte herstel in dit optimisme draagt bij aan de opleving van de prijzen. De dip in het vertrouwen van inkopers bij de producenten van huishoudelijke consumentenproducten geeft de nog relatief lage koopbereidheid van de Chinese consument weer.

  Vraaguitval, weinig productiebeperkingen geeft meer voorraden

  Door de coronaviruscrisis zijn voorraden van basismetalen in opslaghuizen van de Londen Metal Exchange (LME) en de Shanghai Futures Exchange (SHFE) flink opgelopen. Met de abrupte vraaguitval hadden maar weinig producenten de volledige discipline om ook hun productie stil te leggen. Tegen lagere bezettingsgraden ging de productie gewoon door. Want het compleet stilleggen van productiefaciliteiten had voor veel producenten nog grotere nadelige financiële gevolgen. De aanhoudende stroom aan materiaal zorgde voor een stuwmeer aan voorraden. Dit blijft vooralsnog een obstakel voor een snel herstel in basismetaalmarkten. Vóór de crisis hadden de koper-, nikkel- en zinkmarkt nog met tekorten te maken, terwijl het aanbod in de aluminiummarkt ruim was. Overschotten in alle basismetaalmarkten is nu de realiteit. Het geeft aan dat er vanuit macro-economisch oogpunt wellicht redenen zijn voor prijsherstel, maar dat vanuit fundamenteel perspectief voorzichtigheid nog geboden is.

  Premies directe levering stijgen voor koper en nikkel

  Als de vraag naar een bepaald type metaal zwak is, dan dalen ook de premies voor directe levering van dat metaal uit officiële opslaghuizen. Eindgebruikers zijn goed gedekt met langlopende inkoopcontracten. Deze contracten moeten eerst nageleefd worden. Dit houdt inkoopactiviteit op de spotmarkt laag. Als daarbij komt dat de beschikbaarheid van het materiaal hoog blijft, dan heeft dit een verder drukkend effect op de premies voor directe levering.

  Dit is nu het geval in Europa en de VS. De vraag is daar nog zwak omdat het herstel in belangrijke metaalverwerkende sectoren, zoals de bouw, automotive en de overige industrie, nog moeizaam gaat. China is uit de lockdown en de industriële orders trekken aan. Dit betekent dat de premies voor directe levering weer herstel laten zien, met name in koper en nikkel is dit het geval. Dit is een positief signaal, maar de neerwaartse risico’s blijven hoog wat betreft China. Het herstel bij handelspartners gaat namelijk moeizaam en het tempo blijft ongewis.

  Bron: ABN AMRO