Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Zet het herstel in basismetaalprijzen door?

Zet het herstel in basismetaalprijzen door?

  Normaliter staat het zomerseizoen garant voor weinig spectaculaire bewegingen in de prijzen van basismetalen. Veel grote eindgebruikers van metaal zien hun orders in deze maanden afzwakken. Voor sommige metaalproducenten is de afname van de vraag naar metaal een ideaal moment om een deel van de productielijnen tijdelijk te staken en onderhoud te doen.

  Een logisch gevolg hiervan is dat de gemiddelde beweeglijkheid van de prijzen van basismetalen in de maanden juli, augustus en september een stuk lager ligt. Ik verwacht dat dit jaar de gebruikelijke zomerstilte in basismetaalmarkten anders gaat verlopen.

  Reflectie

  Het afgelopen half jaar is onrustig verlopen voor basismetaalmarkten. Het jaar begon nog redelijk optimistisch. Het tekenen van de eerste fase van de handelsovereenkomst tussen de VS en China op 15 januari stemde investeerders en beleggers gunstig. Maar vlak daarna werd de ernst van Covid-19 steeds duidelijker. De snelle verspreiding van het virus betekende een abrupte stilstand voor veel economieën. Met de olieprijsschok van begin maart was het drama compleet. De metaalprijzen en het marktsentiment bereikten een dieptepunt.

  Dit was het moment waarop veel overheden en centrale banken met steunmaatregelen kwamen. Door een stevig financieel en monetair infuus van China, de EU en de VS in de loop van maart keerde het vertrouwen weer mondjesmaat terug. De prijzen van basismetalen herstelden. De ‘whatever it takes’ houding van veel overheden en centrale banken om de economie op de been te houden, bleek afdoende. In de loop van juni keerde de onrust in de markt weer terug, omdat de kans op een tweede golf van Covid-19 steeds groter werd.

  Specifieke markttrends

  Aan aluminium geen gebrek. Voldoende voorraden, aanhoudende overproductie en een groot reservoir aan bauxiet houdt de prijs relatief laag. De lage energiekosten van dit moment geven zombiebedrijven een tweede leven. Dit betekent dat bij de huidige lage prijs ruim 90% van de bedrijven nog steeds winst maakt. Het houdt de beschikbaarheid hoog en de prijs op de korte termijn relatief laag.

  De prijs van koper is het sterkst toegenomen van alle basismetalen na de aankondiging van het financieel infuus in China, de EU en de VS eind maart. Het vormt in ieder geval een goede basis. Ook de zorgen over de verdere verspreiding van Covid-19 in Latijns Amerika baart zorgen over het toekomstige aanbod van koperertsen. Het geeft de prijs een impuls. Op het moment dat het economisch herstel in de VS en Europa niet een soortgelijk patroon laat zien als in China, zal het vertrouwen weer snel afnemen. Die kans is relatief groot. Concreet betekent dit dat de koperprijs pas later in het jaar wat meer herstel zal laten zien.

  In de nikkelmarkt is het sentiment over de vraag nog steeds positief. Dit komt vooral door de economische stimuleringspakketten voor elektrische voertuigen in het post-coronatijdperk. De focus is daarin sterk op het verder stimuleren van de productie van en vraag naar elektrische auto’s (EV). Hierdoor neemt het gebruik in lithium-ion batterijen de komende tijd verder toe. Nog belangrijker is echter de trend in de roestvaststaalsector. Daar komt ongeveer 70% van de vraag naar nikkel vandaan. En die vraag blijft gedurende het derde kwartaal relatief zwak.

  De vraag naar zink is vooral sterk afhankelijk van de bouwsector. Ongeveer de helft van het zink gaat naar deze sector. Mondiaal gezien is daar de activiteit momenteel relatief zwak. De automotive sector is goed voor zo’n 25% van de vraag naar zink. Het herstel in deze sector houdt het sentiment eveneens positief. Ook in de zinkmarkt geldt echter dat de beschikbaarheid goed is. De totale vraag is in het eerste kwartaal met 4% op jaarbasis gedaald en de markt kent nu een overaanbod. Dit gaat een drukkend effect op de zinkprijs hebben als de vraag naar zink niet significant sneller herstelt.

  Komend halfjaar

  Voor een groot deel leunt de prijstrend van basismetalen op de economische ontwikkeling in China. Daar ligt het zwaartepunt van de vraag naar basismetalen. En in economisch opzicht is de stemming in China aan het verbeteren. Zo staan de inkoopmanagersindices voor koper, nikkel en zink weer in de groeifase. Het herstel in dit vertrouwen is indrukwekkend geweest. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de productie en verkoop van personenauto’s in China. Het V-vormige herstel hierin was onvoorzien snel.

  Zolang de Chinese economie positieve macro-economische cijfers laat zien, dan blijft het sentiment in basismetaalmarkten relatief gunstig gestemd. Het biedt een goede basis voor stabielere prijzen. Dit vertrouwen krijgt verder vleugels zodra het economisch herstel in andere economieën ook vergelijkbaar vlot verloopt. Die kans is relatief klein.

  Verder is de kou ook op andere terreinen nog niet uit de lucht. De kwetsbare relatie tussen de VS en China, de hoge voorraden in basismetalen en de mogelijkheid van nieuwe Covid-19-uitbraken wereldwijd zijn nog steeds de belangrijkste risico’s. Deze grote mate van onzekerheid houdt de prijzen in het derde kwartaal zwak en volatiel. In het vierde kwartaal brengt meer economisch vertrouwen een verder herstel in de prijzen van basismetalen. Maar ook hier geldt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

  Deze column is op 9 juli opgenomen in het blad Beleggers Belangen