De bewegingen in de nikkelprijs zijn nu meer politiek gedreven, op de langere termijn is het beeld iets anders. De mondiale vraag-en-aanbodbalans tot en met 2019 duidt op een tekort aan nikkel. Daar gaat zeker een prijsopdrijvend effect van uit in de komende jaren. Maar ik denk wel dat het tempo van de prijstoename laag zal blijven, aangezien deze tekorten relatief klein zijn.

Bron: ABN AMRO – Insights